Prazna korpa

 

AQUA POWER VITA TRONIC


Uređaj se sastoji od rezonantnog tela (keramičko kućište). U unutrašnjosti uređaja nalazi se još jedan rezonator u kome se nalazi izbalansirano mineralno telo obrađeno kroz diamagnetizam i paramagnetizam. Specijalno Piezzo – kristalno pojačalo elektronički upravljano snabdeva oba rezonatora vibracijama.
Svetska istraživanja govore da je vrlo mali broj ljudi koji žive u skladu sa prirodom štaviše sa tendencijom pada svakodnevno. Ušli smo u vreme velikih i brzih životnih promena, stresa, tehnoloških napredaka i sl. To znači da je čovek podredio sve sebi menjajući tako prirodu i njenu ravnotežu. Upravo ta prirodna ravnoteža koja nam daje sklad nestaje sa lica zemlje i pretvara se u haotično stanje i ostavlja nam na razmišljanje kako i kuda dalje. To su samo neka od pitanja koja čovek postavlja samom sebi i traži krivca. Krivi smo mi........


Tehnološka dostignuća nas iz dana u dan fasciniraju i teraju na ubrzani život sa svim tim uređajima koji rade na principu frekvencija. Čovek sam po sebi ima frekvenciju, a ta frekvencija nije u skladu sa ubrzanim životom i tehnološkim dostignućima. Baš ti uređaji destruktivno deluju na čoveka, prostor oko nas tj. na samu prirodu.U svemu tome harmonija je vrlo bitan činilac u prirodi, a sam pokazatelj su flora i fauna. Prostor, kao i sve ostalo na ovom svetu ima svoju pozitivno-negativnu, zdravo-nezdravu energiju prostora, koja sa ljudima, životinjama i biljkama jeste u harmoniji (rezonanci) ili to nije. Sve je titranje“ - Wolfgang Pauli dobitnik Nobelove nagrade za fiziku (1900-1958)

Još su u starom veku bile korištene mogućnosti gradnje koje su neugodne zone s biološki iritantnim delovanjem pretvarale u ugodnu stambenu atmosferu. I danas vidimo mnoge primere svesnog prostornog planiranja i harmonijskih oblika izgradnje starih i 2000
godina. Umeće ovih proporcija poznavali su još stari Egipćani, Rimljani i Grci. Kasnije se ovo znanje primenjivalo i bilo korišteno prilikom izgradnje crkava, sakralnih objekata, i građanskih kuća u cilju ostvarenja zdravijeg životnog prostora. Druge poznate nauke “Vastu“ je drevna nauka Indije o stanovanju i životu u harmoniji sa zakonitostima prirode i kosmosa. U Kini se ovakvo znanje naziva „Feng Shui“. Kod navedenog se uvek radi o harmoniji, polaritetu, rezonanciji i protoku energije (prostor kao rezonantno telo dopušta nestajanje otpora). U gore navedenim objektima odnosno građevinama iritirajuće
se zone poput podzemnih tokova, Zemljinih zračenja, Hartmann i Curry ukrštanja usklađuju. U prostoru se na taj način ostvaruju harmonični odnosi među poljima. Time se ostvaruje ugodno životno okruženje.

Šta nas opterećuje ?
Naš život je u današnje vreme pod uticajem mnogih opterećujućih polja i negativnih činioca iz okoline. Pored elektrosmoga, zračenja mobilnih telefona, izduvnih gasova, zagađenih voda i sl. naš organizam je pod stalnim opterećenjem uticaja iz prirode kao što su zemljina zračenja i podzemni tokovi.

Radi se naime o sledećem:
1. PODZEMNI TOKOVI

Naša zemlja je živeća planeta. Između različitih slojeva zemlje voda traži put najslabijeg otpora. Stručna literatura navodi sledeće bolesti kao posledicu takvih uticaja: bolesti zglobova, migrena, giht, smetnje spavanja, reuma, depresija, išijas.


2. TEKTONSKI UTICAJI

Zemlja se sastoji od više tektonskih slojeva. Tektonskim pomeranjem tih slojeva nastaju na površini Zemlje različiti procesi koji mogu rezultirati pojačanom prirodnom radioaktivnošću. Prema stručnoj literaturi to se dovodi u vezu sa sledećim bolestima: bolesti nervnog sistema, alergije, stanja straha, bolesti kože, neuralgije.

3. UVIJANJE SLOJEVA ZEMLJE

Uvijanje slojeva Zemlje poput rolade uzrokuje energetski nesklad pri čemu dolazi do mikrostrujanja. Pri ovakvom strujanju razlikujemo geo-pozitivno i geo-negativno površinsko zračenje. Stručna literatura navodi mogućnost pojave sledećih zdravstvenih problema: razdraženost, mrzovolja, depresija, pobačaj neobjašnjiva agresivnost, smetnje u razvoju, sterilitet, leukemija.

4.GLOBALNE REŠETKE i 5. CURRY-REŠETKA
Linije globalne mreže protežu se poput paralela i meridijana dok se Curry – mreža proteže pod uglom od 45 stepeni u odnosu na njih. Mesta ukrštanja pojedinih linija pojačavaju intenzitet negativnog delovanja i potrebno je sprečiti dužu izloženost njihovom delovanju. U suprotnom su prema stručnoj literaturi mogući sledeći zdravstveni problemi: bolesti štitnjače, nepokretljivost, grčevi, ciste bolesti nervnog sistema, dijabetes, čirevi, bolesti želuca i digestivnog trakta.


6.ELEKTROMAGNETNE ZONE NEGATIVNOG DELOVANJA


U našem modernom svetu tehnički su uslovljena elektromagnetna polja, poput radio-talasa, talasa mobilnih telefona jednako tako i elektrosmog, sveprisutna su i u svakom trenutku deluju na nas. Zavisno o frekvenciji, odnosno talasnoj dužini ovakva polja mogu delovati na određenim mestima biološki nadražujuće. Ovakve tačke smetnji ili zone preklapaju se često preko nadražujućih zona na zemljinoj površini. Iz tog razloga se preporučuje da naša mesta na kojima boravimo ili spavamo testiramo na elektromagnetnu podnošljivost. U osnovi se preporučuje učiniti preventivnu proveru uticaja elektromagnetnih zračenja mesta na kojima boravimo ili spavamo, ne nakon nastupanja nekih zdravstvenih oštećenja. U pitanju su vaš život i vaše zdravlje!

KAKO DELUJE VITA TRONIC?
Kao proizvod najnovije tehnologije AQUA POWER VITA TRONIC deluje kao rezonator koji se aktivira priključkom na kućnu strujnu mrežu. Ovaj uređaj titra frekvencijom koja je rezonantna frekvenciji magnetskog polja Zemlje (multivitalna frekvencija) i u stanju je u našim domovima ili kancelarijama proizvoditi ugodnu, harmoničnu klimu. Delovanje uređaja fizički je merljivo kao izjednačenje statičnog i ultra – niskofrekfentnog magnetskog polja. Najstarije nauke uče na koji se način mogu otkrivati iritirajuća delovanja raznih oblika Zemljinih zračenja i podzemnih tokova. Na ovakav je način u principu moguće snagu delovanja podeliti u merljive jedinice. Pri jačini od 900 jedinica dolazi do promena u strukturi ćelije, a kako pokazuje iskustvo može doći i do pojava različitih bolesti.Ovaj fenomen se često posmatra kod biljaka i drveća.


Uređaj AQUA POWER VITA TRONIC umanjuje negativno delovanje navedenih zračenja i dovodi ih u zdravstveno dozvoljeno područje od 400 – 700 jedinica koje iskustveno deluje na način da pojačava dobro raspoloženje i osećaj harmonije. To potvrđuju izjave mnogih stručnjaka. Životno okruženje koje bi u potpunosti bilo oslobođeno svakog oblika zračenja bilo bi neprirodno okruženje za naš organizam. Danas možemo pronaći mnogo štetnih uticaja koji nastaju kao posledica tehničkih zračenja koje ih dodatno pojačavaju. Ovakva kombinacija pojačava negativno delovanje gore navedenih prirodnih iritantnih zona i u večini slučajeva čini elektromagnetska polja neugodnim za život ljudi. Delovanjem AQUA POWER VITA TRONIC uređaja nastaju rezonantne frekvencije koje kako je dokazano izjednačuju odnose polja i na taj način takođe umanjuju negativno delovanje elektrosmoga.

Prednosti koje su zapažene prilikom upotrebe uređaja: AQUA POWER VITA TRONIC


elektromagnetska polja poput Zemljinih zračenja, podzemnih tokova, Hartmanovih čvorova, zračenja mobilnih telefona, dalekovoda, televizije, računara, svih elektro uređaja itd. usklađuju se stvaranjem magnetskog biopolja, a nastaje zdraviji i ugodniji san, raste osećaj zadovoljstva, zdravi uslovi stanovanja za ljude, životinje i biljke, bolja koncentracija i veća radna sposobnost, jačanje imunološkog sistema i mogućnosti samoizlečenja veći kvalitet života. Unesite u svoj životni ili radni prostor potpunu harmoniju i ugodnu atmosferu.

AQUA POWER COMPANY razvila je i MINI VITA TRONIC za one najzahtevnije,ljude koji žele više (namenjen kolima).

Ne lečimo posledice, sprečimo uzroke7 GODINA GARANCIJE (uz preporučenu upotrebu)

 

 

 

Korisnici ocene:  / 0
LošeOdlično 

Rešenje o ispravnosti i odobrenje za prodaju

 


Odobrenje za prodaju filtera kao i njihovu zdravstvenu ispravnost izdalo je Ministarstvo Zdravlja Republike Srbije  po rešenju
Broj: 1/0-03 UP 15503/4-201
Datum: 25.11.2013


 

Izdvajamo iz ponude