Prazna korpa

Uložak reversne osmoze

Vontron RO membrana 75 GPD za zdravu pijaću vodu može da se koristi za KENT RO i RO sisteme.Glavne karakteristike uključuju : -

    Membranu sa velikom preciznošću filtracije koji eliminiše rastvorene nečistoće iz vode .
    Veoma niska cena , a vrlo pouzdana.
    Fantastične performanse .
    Uklanja nečistoće poput teških metala ili organskog zagađenja.
    Visoko prihvatljiva širom sveta zbog svoje snage filtriranja i izdržljivosti .
    Može da se koristi za domaćinstva , komercijalnu upotrebu , bolnice, akvarijume i u svim drugim RO sistemima. 

Odobrenje za prodaju filtera kao i njihovu zdravstvenu ispravnost izdalo je Ministarstvo Zdravlja Republike Srbije  po rešenju Broj: 1/0-03 UP 15503/4-201
Datum: 25.11.2013

 

4960,00 Din.