Prazna korpa

Omeksivaci vode

 

O tvrdoći vode

Soli kalcijuma i magnezijuma rastvorene u vodi, čine ukupnu tvrdoću vode. Birkarbonati kalcijuma i magnezijuma-Ca(HCO3)2 i Mg(HCO3)2 čine karbonatnu tvrdoću, a njihovi hloridi CaCl2, MgCl2, sulfati CaSO4, MgSO4 i nitrati Ca(NO3)2 i Mg(NO3)2 čine nekarbonatnu.

Tvrdoća vode (tvrda voda) smeta u mnogim tehnološkim procesima :

- kod termoenergetskih postrojenja - tako što tvrda voda izaziva taloženje kamenca na ridovima rezervoara, kotlova, cevovoda. Velike probleme u radu takvih postrojenja izaziva tvrda voda, sapuni i deterdzenti. Sapuni i deterdženti reaguju sa solima koje čine tvrdu vodu, talože ih i grade nerastvorne sapune i tek kada ih istalože u potpunosti mogu početi funkciju pranja. Kod pranja sa tvrdom vodom, nepotrebno se troše velike količine deterdženata.

-u proizvodnji alkoholnih pića, tvrda voda i njeno korišćenje prilikom proizvodnje dovodi do pojave zamućenja i taloga u proizvodu jer se soli tvrde vode ne rastvaraju u alkoholu.

Jonoizmenjivački filteri ( omekšivači ) se koriste za omeksavanje tvrde vode. Oni se sastoje od jonoizmenjivačke kolone koja je punjena jonoizmenjivačkom masom koja na sebe vezuje jone kalcijuma i magnezijuma. Zamenjuje ih jonima natrijuma i sa time uklanja tvrdoću vode. U svim slučajevima gde tvrdoća vode smeta koriste se omeksivaci - za pripremu vode u kotlovima niskog pritiska, kod rashladnih i grejnih sistema, u bolnicama, hotelima, pri raznim postupcima pranja ambalaže itd.

Omeksivac- princip rada 

Radna faza- omekšavanje vode
Centralna cev je poatavljne u osi kolone: spušta se od upravljačkog ventila koji se nalazi na vrhu do dna kolone koja se završava sa donjom sapnicom. Gornja sapnica se nalazi na spoju  centralne cevi i upravljačkog ventila. Jonoizmenjivačka masa je zarobljena izmedju koja obavlja proces opmeksavanja, izmedju dve sapnice koje su filteri i kroz koje može da prodje samo voda dok se zrnca mase zadržavaju. Kroz upravljački ventil, u radnoj fazi, protiče voda. Voda teče oko centralne cevi, prolazi kroz  jonoizmenjivačku masu i kroz donju sapnicu na dnu kolone gde ulazi u centralnu cev. Upravljački ventil dalje odvodi vodu na priključak omeksane vode i na mesto potrošnje.
Radni kapacitet svakog omeksivaca zavisi od količine jonoizmenjivačke mase i tvrdoće napojne vode. Kada je radni kapacitet omeksivaca potrošen vrši se regeneracija. Posle regeneracije omeksivac je spreman da ponovo obradi istu količinu vode.

Faze regeneracije

Prva faza - faza protivstrujnog ispiranja

Ova faza ima za cilj ispiranje prisutnih mehaničkih onečišćenja dospelih sa napojnom vodom, ispiranje smrvljenih čestica mase i relaksacija mase od dejstva pritiska. Jonoizmenjivačka masa se protivstrujno ispira. Voda kroz centralnu cev prolazi do dna kolone. Prolazi kroz masu od dna prema gore gde se sa vrha izvodi kroz kanalizaciju.

Druga faza - faza uvlačenja regeneransa

Kroz uredjaj se propušta rastvor natrijum hlorida (kuhinjske soli) uz pomoć kojeg se regeneriše  jonoizmenjivačka masa i prevodi ponovo u aktivnu formu. Preko injektora koji je ugradjen u upravljački ventil rastvor soli se uvlači iz posude.

Treća faza - faza sporog ispiranja

Nastavak faze uvlačenja reagensa u kojoj se prekida uvlačenje soli i počinje sa ispiranjem uredjaja uz mali protok vode.

Četvrta faza - faza brzog ispiranja

U fazi brzog ispiranja izlazna voda se ne usmerava na izlazni priključak već na kanalizacioni. Protok vode kroz uredjajisti je kao i kod radne faze.

Peta faza - faza dopunjavanja posude regeneransa

To je zadnja faza regeneracije u kojoj se dopunjava posuda za so sa ciljem obezbedjivanja rastvora soli za sledeću regeneraciju.

Omeksivaci - tipovi omeksivaca

Vremenske i protočne varijante
Omeksivaci - vremenske varijante su automatski. Na vremenskom podešavajućem kontroleru podešavaju se dani u nedelji u kojima će se vršiti regeneracija. Na mestima gde je potrošnja vode kontinualna koristi se ova varijanta jer se relativno tačno može odrediti momenat regeneracije. Regeneracija se bez obzira na automatski red može pokrenuti i pritiskom na taster. Uredjaju se mogu vremenski prilagoditi i podesiti sve faze regeneracije.
Omeksivaci-protočne varijante su takodje automatski. Ovom varijantom upravlja automatski ventil sa mikroprocesorskim kontrolerom. Kontroler ima displej na kojem možete očitati podatke o dnevnom vremenu i količini vode koja se još može onekšati do regeneracije. Momenat regeneracije se odredjuje na osnovu upravljačke automatike koja je snabdevena impulsnim meračem protoka koji meri, količinu potrošene omekšane vode ( meka voda ).
Na jedan od moguća četiri načina možete pokrenuti regeneraciju. Kao i kod vremenske varijante možete regeneraciju pokrenuti pritiskom na taster.


Omeksivaci - Duplex varijante

Na mestima gde je omekšana voda potrebna 24 h dnevno koristi se duplex varijanta. Nju sačinjavaju dva uredjaja koja su paralelno povezana. Dok je jedan u radu drugi se regeneriše. Pri zasićenju jednog radnog uredjaja automatika prebacuje radnu fazu na drugi koji se regenerisao. Ovakvim načinon postiže se to da je jedan uredjaj uvek spreman za rad. Svaki uredj ima svoju posudu za so, medjusobno su povezani, a za montažu su potrebni ulazni i izlazni priključci. Faze regeneracije se mogu podešavati vremenski i prilagoditi protoku i kapacitetu uredjaja.  

 

 

Korisnici ocene:  / 0
LošeOdlično 

Rešenje o ispravnosti i odobrenje za prodaju

 


Odobrenje za prodaju filtera kao i njihovu zdravstvenu ispravnost izdalo je Ministarstvo Zdravlja Republike Srbije  po rešenju
Broj: 1/0-03 UP 15503/4-201
Datum: 25.11.2013


 

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinPinterest

Izdvajamo iz ponude